Zadzwoń do nas!
+48 62 764 39 95
Napisz do nas! kontakt@medwork24.pl
Wybierz wersję jezykową:
pl
de
Praca z Medwork24 - pytania i odpowiedzi

Chcesz wiedzieć o nas więcej? W poniższych pytaniach i odpowiedziach dowiesz się wszystkiego na temat współpracy z naszą firmą.

1.Na jakiej zasadzie firma Medwork24 formy zatrudnienia opiekunki osób starszych w Niemczech?

Medwork24 jako pracodawca jest polską firmą, która proponuje swoim pracownikom legalną formę współpracy. Oznacza to, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich opiekunek, jak również, opłaca wszystkie niezbędne świadczenia w Polsce, takie jak składki ZUS i podatki. Warto pamiętać, że w dobie kryzysu i zwiększającego się bezrobocia rynek niemiecki weryfikuje legalność zatrudnienia. Praca na czarno w Niemczech grozi wysokimi karami pieniężnymi (ok.5000Euro i deportacja do Polski dla pracownika, i do 500.000Euro dla osoby zatrudniającej na czarno), nie wspominając już o komforcie psychicznym osoby pracującej na czarno. Przy czym podkreślić trzeba, ze wynagrodzenie otrzymywane za pracę legalną i nielegalną, jest bardzo często takie samo lub zbliżone.

2.Co to jest formularz A1?

Opiekunki wyjeżdżające do Niemiec muszą mieć zapewniony przez agencję pracy potwierdzony przez ZUS dokument A1. Jest to jedyny dokument, który stwierdza legalność pobytu i pracy u konkretnej rodziny. Dokument ten jest wymagany oraz sprawdzany przez Urząd Celny oraz Urząd Skarbowy w Niemczech. Nie jest to ani turystyczna ani lepsza wersja tego dokumentu. Opiekunki muszą wiedzieć, że dokument A1 jest tylko jeden. Poświadcza on fakt, że składki na ubezpieczenie społeczne pracownika są wpłacane do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia i w związku z tym pracownik jest tam ubezpieczony. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, do którego jest delegowany pracownik. Pracodawca powinien zwrócić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie formularza A1 dla każdego z pracowników delegowanych za granicę. Formularz A1 jest podstawą wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ

3.Do czego służy karta EKUZ? Jakie świadczenia zdrowotne mi przysługują w Niemczech w ramach europejskiej karty zdrowia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczona osoba może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiała - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Na karcie zamieszczone są następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę, numer identyfikacyjny karty, końcowa data ważności karty. Karta jest wydawana w języku urzędowym danego państwa członkowskiego. Zarówno formularz A1 jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mają jednakową formę dla wszystkich krajów objętych koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego.

4.Na czym polega praca opiekuna w domu prywatnym?

Praca, którą oferujemy polega na opiece nad starszą lub chorą osobą. Taka osoba nie jest w stanie sama zająć się sobą, dlatego należy zadbać, żeby starsza osoba regularnie się odżywiała, przyjmowała leki, jak również towarzyszyć jej w codziennym życiu oraz pomóc w prowadzeniu domu.

5.Kto ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w miejscu pracy?

Pracując w domu podopiecznego nasza opiekunka ma zawsze zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie.

6.Czy będę miała oddzielny pokój, czy będę mieszkać razem w pokoju z podopiecznym?

Osoby pracujące w charakterze opiekunek lub pomocy domowych, w domach prywatnych u pacjentów indywidualnych mają zapewniony oddzielny pokój.

7. Czy za dojazd do rodziny i powrót do Polski sama ponoszę koszty?

Rozumiejąc sytuację naszych opiekunek oraz stres związany z wyjazdem, firma Medwork24 organizuje oraz płaci za podróż do rodziny niemieckiej i powrót do Polski.

8.Jaki jest okres oczekiwania na ofertę pracy?

Okres oczekiwania na ofertę w bardzo dużej mierze uzależniony jest od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego. Dla pań z dużym doświadczeniem i dobrym językiem okres ten może być do kilku dni od podpisania umowy. Dla pan znających język niemiecki nieco słabiej -do miesiąca.

9.Czy przed wyjazdem będę znała stan zdrowia pacjenta ?

Tak, przed wyjazdem każda opiekunka dostaje pełny opis stanu zdrowia swojego podopiecznego.

10.Jakie muszę spełnić wymagania?

Od naszych opiekunek wymagamy przede wszystkim komunikatywnej znajomości jeżyka niemieckiego, umożliwiającego w miarę swobodną komunikację z podopiecznym i rodziną. Cenimy również doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, wymagającymi opieki, niepełnosprawnymi. Ważne są dla nas również cechy charakteru opiekunek, takie jak: odpowiedzialność, sumienność, cierpliwość oraz miłe usposobienie.

11.Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Każda oferta pracy jest inna a dokładna wysokość wynagrodzenia zależy od: -kwalifikacji -doświadczenia w opiece nad osobami chorymi i starszymi -znajomości języka obcego.

12.Na jaki okres muszę wyjechać?

Wychodząc naprzeciw naszym pracownikom oferujemy elastyczne terminy i zasady wyjazdów. Tym samym umożliwiamy połączenie wyjazdów za granice z dotychczasową pracą. U nas możliwe są już wyjazdy od jednego miesiąca.

13.Czy będę miała jakąś osobę kontaktową podczas pracy w Niemczech?

Przez cały okres pobytu w Niemczech zapewniamy naszym pracownikom kontakt z konsultantem, który w miarę możliwości będzie służył pomocą i wspierał w trudnych chwilach.

14.Czy okres zatrudnienia w Państwa firmie będzie mi się liczyć do stażu pracy?

Kontrakt w Medwork24 w czasie podlegania ubezpieczeniom społecznym (bez względu na to, czy było to ubezpieczenie obowiązkowe, czy dobrowolne) zalicza się do okresu ubezpieczenia, od którego zależą uprawnienia emerytalne.

15.Na jakim poziomie musze znać język niemiecki?

Wymagamy znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, żeby m.in. móc swobodnie porozmawiać z podopiecznym, jego rodziną, bez problemu iść do sklepu czy zadzwonić po lekarza.

16.Czy muszę mieć ukończony kurs opiekunki osób starszych?

Nasza firma nie wymaga ukończonego kursu dla opiekunek osób starszych. Taki kurs może być jednak niewątpliwym atutem, który wpłynąć może na stawkę wynagrodzenia oraz szybkość wyjazdu.